Fri frakt inom Sverige vid köp över 299 SEK    |    30 dagars Öppet Köp    |    Alla varor tillverkade i EU

Integritetspolicy

DENJO DOGS INTEGRITETSPOLICY

Denjo Dogs är måna om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna Integritetspolicy förklarar vilken information vi samlar in, hur vi samlar in, behandlar och använder din personliga information, vilka som har tillgång till den liksom vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Som kund hos Denjo är det viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn samt känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@denjodogs.com

Insamling av kunders personuppgifter på denjodogs.com sker inom ramen för gällande lagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordningar General Data Protection Regulation (GDPR).

 

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter klassificeras som behandling av personuppgifter, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är registrering, organisering, lagring, bearbetning och överföring.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Denjo Dogs AB, org. nr 559068-5169, med adress Vulcanusgatan 1, 113 21 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund/användare, hur samlar vi in informationen och i vilket ändamål?

Denjo Dogs samlar in information om dig som kund/användare genom huvudsakligen fem källor; Köp, Cookies, Kreditprövning, Användarbeteende och engagemang i meddelanden som skickats av Denjo Dogs liksom i sociala medier samt Frivilligt lämnande av uppgifter från användare.

Ändamålet att samla in uppgifter betjänar sex olika områden; Skyldighet, Lagstiftning, Bedrägeri och risk, Kundservice, Kundupplevelse samt Marknadsföring.

Nedan följer en utförlig beskrivning av olika ändamål, vilka behandlingar som utförs för respektive ändamål samt vilka kategorier av personuppgifter som samlas in för detta ändamål.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Skyldighet

För att kunna hantera och fullgöra köp/beställning

 

·       Identifikation och ålderskontroll

·       Hantering av betalning, inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar genom kreditprövning av Denjo Dogs samarbetspartner Svea Ekonomi

·       Leverans, inklusive avisering och kontakter rörande leveransen

·       Hantering av reklamations- och garantiärenden

·       Kundservice

 

·       Namn

·       Adress

·       Eventuell portkod

·       E-post

·       Telefonnummer

·       Betalningshistorik

·       Betalningsinformation

·       Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag

·       Köpinformation, t.ex. vilken vara som har beställts, beställningssumma, varumärken, rabattnivå och hundens namn

 

 

Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

 

Lagringsperiod:

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Lagstiftning

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

 

·       Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut. T.ex. redovisning enligt bokföringslagen, och penningtvättslagen eller framtagande av information och kommunikation till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt vara, i enlighet med reglerna om produktansvar och produktsäkerhet.

 

·       Namn

·       Adress

·       E-post

·       Telefonnummer

·       Betalningshistorik

·       Betalningsinformation

·       Korrespondens mellan Denjo och Dig

·       Uppgift om köpets tidpunkt, köpställe, vilken vara som beställts, beställningssumma och eventuellt fel/klagomål.

 

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

 

 

Lagringsperiod:

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 84 månader därefter eller så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa det gällande lagkravet.

 

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Bedrägeri och risk

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget liksom göra riskbedömning

 

·       Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t.ex. bedrägeri vid köp i vår e-handelsbutik)

·       Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köpvillkor

·       Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång

 

·       Personnummer

·       Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)

·       Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

·       Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

 

Laglig grund:

Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

 

 

 

Lagringsperiod:

Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

 

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Kundservice

För att kunna hantera kundserviceärenden

 

·       Kommunikation och besvarande av frågor, gällande exempelvis produktinformation på hemsidan, en lagd order eller korrigering av felaktig order till kundservice via mail, telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier såsom Facebook och Instagram.

·       Identifiering

·       Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden

 

·       Namn

·       Adress

·       E-post

·       Telefonnummer

·       Korrespondens mellan Denjo och Dig

·       Uppgift om köpets tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

·       Hälsodata om dig och din hund (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om)

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

 

 

Lagringsperiod:

Till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 36 månader därefter.

 

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Kundupplevelse

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kunders och användares upplevelse av att interagera med Denjo Dogs

 

·       Anpassning av tjänster för att förbättra användarupplevelsen

·       Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden. T.ex. genom att kunna prognostisera och effektivisera inköp, lager och leveranser)

·       Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment

·       Framtagande av underlag i syfte att planera eventuella etableringar av fysiska återförsäljare

·       Ge Denjos kunder möjligheten att påverka vårt sortiment

·       Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder

·       Detektering av skräpmeddelanden i kommentarsfält

·       Analyser av de personuppgifter vi samlar in för ändamålet. Insikterna från analysen ligger till grund för hur vi utvecklar användarvänlighet och användarupplevelse på www.denjodogs.com Vi använder olika analysverktyg, bl.a. Google Analytics.   Du kan välja bort Google Analytics genom följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

·       Ålder

·       Kön

·       Bostadsort

·       Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter, inklusive recensioner av produkter och kommentarer på blogginlägg

·       Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)

·       Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, User agent-sträng, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

·       Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, avbrutna köp, hur du når och lämnar tjänsten etc.

·       Köpinformation, t.ex. vilken vara som har beställts, beställningssumma, varumärken, rabattnivå och hundens namn

 

 

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

 

 

 

Lagringsperiod:

Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter. För kommentarer till och recensioner av produkter gäller dock 60 månader.

 

 

       

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Marknadsföring

För att understödja marknadsföring och kunna visa inspiration, erbjudanden och personliga rekommendationer

 

·       Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella kunderbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration och förmåner kopplade till din köphistorik, både i Denjo Dogs egna kanaler liksom tredjeparts kanaler såsom Facebook och Instagram

·       Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Vi tittar t.ex. på din köphistorik, ålder, kön, bostadsort, produktrecensioner och kommentarer samt angivna preferenser om produkter, hundpreferenser och kommunikationskanaler

·       Analyser baserat på de uppgifter vi samlar in (enligt punkt 2 ovan) gör vi en analys på individnivå som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp eller får en unik profil. Insikterna från analysen ligger till grund för dina personliga erbjudanden m.m. Olika kunder och användare kan därför få olika förmåner och erbjudanden.

·       Förenkling av din användning av våra tjänster (t.ex. genom att favoriter sparas för att underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda/ övergivna digitala varukorgar).

 

·       Namn

·       Kön

·       Adress

·       E-post

·       Telefonnummer

·       Bostadsort

·       Köphistorik

·       Köp- och användargenererade data. T.ex. klick-, besöks- och sökhistorik på webplatsen liksom i meddelanden skickade till kund

·       IP-adress och User Agentsträng

·       Angivna kundval avseende produkter och tjänster

·       Instagram- och Facebookprofil

 

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kunna ge personliga erbjudanden och rekommendationer.

 

 

Lagringsperiod:

Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Marknadsföring

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event

 

·       Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar)

·       Identifiering och kontroll av ålder

·       Valet av vinnare och förmedling av eventuella vinster (t.ex. utbetalningar eller leverans av produktvinster)

 

·       Namn

·       Personnummer eller ålder

·       Adress

·       E-post

·       Telefonnummer

·       Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag

·       Korrespondens mellan Denjo och Dig

·       Uppgifter lämnade i utvärderingar av event

·       Instagram- och Facebookprofil

 

Laglig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

 

 

Lagringsperiod:

Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår och för en tid om 12 månader därefter.

 

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från en tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med andra företag. När dina personuppgifter delas medandra företag sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de efterföljer GDPR och därmed kan lämna garantier avseende säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Exempel på tjänster som andra företag bistår Denjo Dogs med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer, t.ex. Fraktus, DHL och Post Nord)

2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer så som t.ex. Swish via SEB och Svea Ekonomi)

3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer och reklambyråer)

4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Även företag som arbetar med analysverktyg för att sammanställa statistik, t.ex. Google Analytics, liksom företag som via en automatiserad tjänst detekterar skräppost)

Utöver dessa delar vi även personuppgiftsinformation med statliga myndigheter, såsom Polisen och Skatteverket, då vi enligt lag är skyldiga att göra det alternativt vid misstanke om brott.

 

6.    Vilka rättigheter har du över dina data?

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på Denjo Dogs webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har givit oss.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av legala skyldigheter. Exempelvis skyldigheter i bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning liksom konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

7. Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och lagras i din webbläsare för att känna igen din enhet vid efterföljande besök. Informationen i dina cookies skickas mellan din webbläsare och en webbserver och inkluderar information om användarinställningar, inloggning samt hur webbplatsen används.

Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra cookies har som syfte att förbättra användarupplevelsen och tjänsterna för dig genom att analysera hur webbplatsen används. Cookies används också för att rikta relevant marknadsföring mot dig.

Nedan anges mer utförligt vad cookies på Denjo Dogs webbplats används för.

Sökningar
Denjo Dogs samlar via vår webbplats denjodogs.com in ditt sökbeteende (t.ex. kategorier, varumärken och produkter du tittat på) för att förbättra kommunikationen om relevanta produkter och erbjudanden för dig. Exempelvis om du har lagt produkter i varukorgen, men ej fullföljt ditt köp kan du komma att få ett mail som påminner dig om de produkter du har i varukorgen liksom frågar om vi på något sätt kan bistå med hjälp. Om du inte vill få mail om oavslutade beställningar kan du avanmäla dig direkt via länken som visas i slutet av mailet alternativt maila info@denjodogs.com och meddela att du önskar att detta upphör.

Automatisk inloggning
Denjo Dogs (www.denjodogs.com) upptäcker automatiskt vem du är, baserat på olika parametrar som IP-adress, enhet och cookies när du förflyttar dig mellan olika sidor och tjänster på webbplatsen. Detta innebär att om du är inloggad på vår webbplats kommer du att bli inloggad automatiskt nästa gång du besöker Denjo Dogs från samma enhet. Detta tar sig uttryck genom exempelvis att ditt val av språk kvarstår.

Analysverktyg
För att kunna utvärdera och förbättra din användarupplevelse nyttjar vi olika analysverktyg såsom exempelvis Google Analytics, som hjälper oss att samla in statistik om hur www.denjodogs.com används. För att avgöra vilka som besöker våra webbplatser använder vi cookies för att skapa demografisk och användarrelaterad statistik.  Detta ger oss möjlighet att anpassa och skapa innehåll och tjänster som matchar dina och andra användares önskemål och intressen. Du kan välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Retargeting
Denjo Dogs anlitar också andra företag för att nå ut till en relevant publik och således för att du som besökare endast ska se relevanta annonser. I det sammanhanget använder vi bland annat leverantörer som Facebook, Google och Youtube.

Funktionalitet
Hos Denjo Dogs finns det ett antal tekniska cookies som krävs för hantering av funktionaliteten på delar av www.denjodogs.com. Dessa är de cookies som lagras när du loggar in på Denjo Dogs webbplats och lagras för att hålla ordning på innehållet i din kundvagn, språk m.m

8. Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att justera inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att få en varning innan cookies sparas eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Om du ändrar cookieinställningarna kan din användarupplevelse försämras när du besöker vår och andras webbplatser. Vissa funktioner på www.denjodogs.com kommer vidare inte att fungera om du inte accepterar cookies.

9. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

10. Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Denjo Dogs dataskyddsombud hanterar alltid ärenden rörande dataskydd. Du kan alltid nå vårt dataskyddsombud Victoria Carlsson på victoria@denjodogs.com.

11. Vad händer vid eventuella dataöverträdelser hos Denjo Dogs eller hos någon av Denjo Dogs tredjeparter?

Vid eventuella dataöverträdelser kontaktar vi alltid våra kunder och informerar om vad som hänt. Vi kommer att rapportera eventuella olagliga överträdelser till alla relevanta myndigheter inom 72 timmar efter överträdelsen skett i de fall personuppgifter som är identifierbara har stulits.

12. Förändringar i Integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid på Denjo Dogs webbplats www.denjodogs.com/Integritetspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer du att få information på wwww.denjodogs.com och via e-post, i de fall du har angivet e-post, i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig. För uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer dessa att uppdateras i Integritetpolicyn och datum för senaste uppdatering redovisas i Integritetspolicyn. Således rekommenderar vi våra kunder och användare att regelbundet se över Integritetspolicyn.

 

Dessa Villkor har fastställts av Denjo den 1 april 2018.

Senast uppdaterat 23 maj 2018.

My goal in life is to be as good of a person my dog already thinks I am.